Reglementen 3D wanroij


1. Ons doel is om zoveel mogelijk schutters aan onze 3D mee te laten doen. Wij verwachten dan ook dat wanneer je je opgegeven hebt en niet kunt komen, je je tijdig afmeld zodat we nog mensen uit de wachtlijst kunnen benaderen. Ben je voorgaand jaar niet opkomen dagen zonder tijdige afmelding, dan behouden wij ons het recht voor om je inschrijving te annuleren.

2. Alleen wanneer je ingeschreven bent én betaald hebt ben je zeker van een plek. Om het aantal schutters dat niet op komt dagen te verminderen dient het inschrijfgeld per bankoverschrijving vóór aanvang van de wedstrijd voldaan te worden.


3. De ervaring leert dat er mensen zijn die nog laat afmelden. Inschrijven voor de wachtlijst heeft dan ook zeker zin. Wij nemen de moeite om vrijgekomen plekken zo goed mogelijk op te vullen. Zelfs tot kort voor aanvang van de wedstrijd. Zo hebben we in het verleden toch nog veel schutters een leuke schietdag kunnen bezorgen.


4. Na 15 mei 2019 wordt er geen inschrijfgeld meer terugbetaald. Bij terugbetaling wordt € 3,00 ingehouden ter dekking van administratiekosten.


5. Wij proberen elk jaar origineel te zijn met onze prijzen. Onze ervaring is dat prijswinnaars de prijzen ook weten te waarderen. We willen dan ook dat de prijzen toekomen aan de beste schutters. Onafhankelijkheid bij het schrijven van punten vinden we dan ook belangrijk. Dat is ook de reden dat wij de baanindeling maken en er dubbel geschreven wordt.


6. Het is dan ook niet toegestaan om de baanindeling te wijzigen. Wanneer de wedstijdleiding dit toch constateert wordt je verzocht het terrein te verlaten.
7. Bij de baanindeling proberen we de groepen zo samen te stellen dat wachten in het veld wordt voorkomen en de groepen zo veel mogelijk tegelijk klaar zijn, zodat lang wachten op de prijsuitreiking wordt voorkomen.


8. Vanwege voorgaande afweging zien wij ook niet graag dat groepen elkaar inhalen. Vaak heeft dit weer wachten tot gevolg. Neem gewoon de pauzes wanneer ze zich aandienen. Wil je toch inhalen, dan alleen na toestemming van de groep die je van plan bent in te halen.


9. Om lang wachten voorafgaand aan de prijsuitreiking te voorkomen vragen we iedereen zijn scorekaart in te leveren wanneer hij klaar is. Ook als je geen punten hebt geschreven. Zo kunnen wij zien of iedereen binnen is.


10. Open vuur is op het campingterrein niet toegestaan.


11. De ervaring heeft geleerd dat het prettig is als we onze gasten kunnen bereiken. Schrijft u persoonlijk in dan hebben wij uw e-mail adres en telefoonnummer om u van eventuele wijzigingen in kennis te stellen. Schrijft u collectief in, dan zal verdere communicatie ook alleen plaats vinden via de contactpersoon die u heeft ingeschreven.


12. Een eventuele wijziging van boogklasse dient vóór aanvang van de wedstrijd doorgegeven te worden aan de wedstrijdleiding.


13. Hoorns en geweien scoren niet. Ook pijlen die door een hoorn of gewei in het doel steken scoren niet.


14. De plok moeten tijdens het schieten door de schutter aangeraakt worden, waarbij de schutter zich achter de plok bevindt.


15. Een pijl telt als kill wanneer deze door de lijn gaat die kill en hit van elkaar scheidt.


16. Wanneer u de plok verlaat is uw schietbeurt voorbij. Het is dan ook niet toegestaan om nogmaals te schieten als de pijl niet in het doel blijkt te zitten (of als er alsnog twijfel is ontstaan)


17. Pijlen die van het doel ketsen en vóór het doel liggen kunnen na overleg met de groep als hit geteld worden. Pijlen die afketsen en achter het doel liggen tellen als misser. Pijlen die via de grond alsnog in het doel terecht komen tellen niet.


18. Het is verboden om de te schieten afstanden te bespreken, voor te zeggen, te noteren of te delen met anderen.


19. Het is verboden om voorbij de plok te lopen om te kijken waar andermans pijlen inslaan.


20. Het gebruik van broadheads, judopoints, blunts en andere soorten punten die grote schade aan doelen kunnen aanbrengen is niet toegestaan.


21. Er mag alleen gerookt worden bij de catering


22. Het enige wat u achterlaat in het terrein zijn uw voetstappen. De rest, afval, kapotte pijlen en dergelijke neemt u mee uit veld.


23. U dient de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.


24. Bij overtreding van voorgaande regels zullen wij u vragen uw wedstrijd voortijdig te beëindigen en het terrein te verlaten.


25. Bij zaken waarin dit regelement niet in voorziet is de beslissing van de organisatie bindend.