Historie van LEW Wanroij

In de maand juni van 1895 werd de handboog schutterij opgericht door Peter Hendriks, Kees Cornelissen, Koos van de Kolk, Kees van Dijk en Jentje van den Hoogenhof rond de stamtafel van het café van Francis en Marijke Walraven.
Zij vonden het tijd dat er naast het beugelen, biljarten en kaarten wat meer variatie in de ontspanningsmogelijkheden kwam en besloten een handboog schutterij op te richten en zelf het eerste bestuur te vormen.

Alle begin is moeilijk en de meeste pijlen kwamen niet in het blazoen, maar in de planken terecht. Dat mocht de pret echter niet drukken.
In 1896 vond voor de eerste maal het Koningsschieten plaats. Echter mocht pas in 1948 Toon Daverveld zich de eerste keizer noemen.


De oorlogsjaren 1940-1945 waren de moeilijkste jaren voor LEW. De Duitse bezetting dwong een landelijke organisatie af wat betekende dat alle handboog verenigingen moesten worden geregistreerd. Het toen zittende bestuur voelde er niet voor dit onder dwang uit te voeren en dit had tot gevolg dat de vereniging in 1942 pro forma werd opgeheven.
De fanatieke schutters bleven toch hun pijltje trekken en na de oorlog zagen zij hun vereniging weer langzaam op gang komen.
Door de toename van het aantal leden werd in 1954 de bestaande 2-baans doelen met 1 baan uitgebreid en in 1955 met het 60-jarig bestaan officieel in gebruik gesteld.


Bij dit jubileum werd Jentje van den Hoogenhof, één van de oprichters, onderscheiden van de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau.


In 1961 werd de 4-baans doelen in gebruik gesteld en in 1969 werd besloten tot de bouw van een 6-baans mechanisch verrijdbare doelen, één van de eerste in Nederland. Door de hoge onderhoudskosten werd in 1974 besloten tot een geheel nieuwe 6-baans doelen van een aanzienlijk lichtere constructie en een geheel nieuwe elektronische installatie. Vandaag de dag kunnen de schutters hun sport met plezier uitoefen in D’n Doel, een compleet nieuwe sportlocatie, gebouwd door eigen leden en officieel geopend in 2007.


Het aantal leden is in de loop van de jaren teruggelopen door de opkomst van de vele actieve sportverenigingen in de gemeente, maar nog altijd trekken ruim 35 leden elk week meerdere malen met veel plezier hun pijlen en is Landmans Eendracht Wanroij een levendige vereniging.